Enkel brandskyddsrond för lägenhet

Runt 75 procent av alla brandskador startar i hemmet, och varje år dör 100 personer i bostadsbränder. Brand är alltid lättare att förebygga än att släcka därför är ett det viktigt med ett fungerande brandskydd. Kontakta oss om du vill att vi hjälper dig med brandskyddet i ditt hem.

Totalt brinner det i över 6000 bostäder varje dag. Det innebär att det kommer att brinna i 17 bostäder bara idag. Ofta startar en brand när man inte är hemma själv. Därav är det av största vikt att man förebygger bränder. Nedan finner du några enkla tips för att brandsäkra er hem.

 1. Ta för vana att testa alla dina brandvarnare regelbundet. Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brand varnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar.
 2. Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år. Brinner det på spisen kan elden få fäste i fettet i filtret och utvecklas snabbt. Diska filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.
 3. Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.
 4. Trapphuset ska hållas fritt från barnvagnar, pappersåtervinning, skräp och annat brännbart.
 5. Kontrollera och byt ut trasiga sladdar. Elektriska sladdar med skadade eller klämda höljen kan orsaka brand.
 6. En 6 kg pulversläckare bör finnas i ditt hem. Kontrollera trycket.
 7. Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnaden som kan locka till anlagd brand.
 8. Lås alla dörrar till hus, vind och förråd för att förhindra anlagd brand.
 9. Stäng alltid av strömbrytaren på TV:n.
 10. Låt inte torktumlare tvät- och diskmaskin vara på när du inte är hemma.
 11. Släck alltid levande ljus om du lämnar rummet.

Du kan skydda dig mot bränder även när du INTE är hemma?
Med tjänsten Tryggare Hem (Mobilt Brandlarm) får du SMS och samtal. Svarar du inte eller är långt från ert hem ringer larmcentralen vidare på er personliga kontaktlista. Vid behov kontaktas även SOS alarm.